Vận chuyển xăng dầu

  

VNH HCMC có đội xe bồn hiện đại, chuyên nghiệp, đáp ứng tốt các tiêu chuẩn, điều kiện trong vận chuyển xăng dầu.  Đội ngũ lái xe có nhiều năm lái xe kinh nghiệm trong việc vận chuyển xăng dầu, luôn đảm bảo an toàn, hiệu quả.

 

Lời bình
Gửi phản hồi
Email bạn vừa nhập không hợp lệ
Trường này không được bỏ trống!!
Tiêu đề phản hồi không được bỏ trống!!
 (*)
Nội dung lời bình không được để trống
 (*)
  CAPTCHA Image   Reload Image Mã xác thực chưa đúng