Tổng công ty trực thăng Việt Nam (binh đoàn 18) hưởng ứng chương trình hành động quốc gia khắc phục hậu quá bom, mìn sau chiến tranh

   

Chiến tranh đã qua đi 40 năm nhưng còn nhiều vấn đề sau chiến tranh chưa được giải quyết triệt để, trong đó có vấn đề bom mìn còn sót lại đã để lại hậu quả nặng nề cho đất nước. Theo số liệu thống kê, riêng số lượng đạn dược do Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam khoảng 15,35 triệu tấn, trong đó số lượng bom mìn, vật nổ còn sót lại ước tính 800 nghìn tấn. Kết quả điều tra sơ bộ trên đất liền năm 2002 công bố có 9.284/10.511 xã bị ô nhiễm, tổng diện tích hơn 6,6 triệu ha trên đất liền, chiếm 21,12% diện tích cả nước. Tất cả các tỉnh, thành phố Việt Nam đều bị ô nhiễm bom mìn, vật nổ sau chiến tranh, nhưng nặng nề nhất là khu vực miền trung, phần lớn nạn nhân của bom mìn đều là lao động chính trong gia đình, hoặc là lứa tuổi tương lai của đất nước, nhiều nạn nhân tuy sống sót nhưng lại trở thành gánh nặng cho gia đình và xã hội...

Hưởng Chương trình hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh giai đoạn 2010 - 2025 (gọi tắt là Chương trình 504) theo Quyết định số 504/QĐ-TTg  Ngày 21/4/2010 của Thủ tướng Chính phủ, Cán bộ, công nhân viên Tổng công ty Trực thăng Việt Nam (Binh đoàn 18) đã phối hợp chặt chẽ với Ban chỉ đạo trong việc thực hiện công tác khắc phục hậu quả bom mìn, Đây là hoạt động thiết thực luôn được Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh đoàn quan tâm và tổ chức thực hiện mang nhiều ý nghĩa trong thời gian qua.
 
Bằng sự đóng góp của CB,CNV những người lính Cụ Hồ trên mặt trận kinh tế của Tổng công ty Trực thăng Việt Nam (Binh đoàn 18) trong những năm qua đã đóng góp gần 600 triệu đồng nhằm khắc phục triệt để hậu quả bom mìn sau chiến tranh.Thông qua nghĩa cử cao đẹp này giúp cho mọi người thấy được mức độ cấp thiết cần sự chung tay góp sức của cả cộng đồng trong công cuộc xóa bỏ bom mìn còn sót lại sau chiến tranh qua đó nâng cao ý thức của cộng đồng, trách nhiệm của xã hội về công tác phòng, chống bom mìn.
 
Bằng chứng nhận của Hội hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn tặng Tổng công ty trong chương trình giao lưu "Vì một cuộc sống bình yên và phát triển" Tối 3/4 năm 2015

Tin bài: Hoàng Xuân Nam

Comment
Comment
Invalid email
Trường này không được bỏ trống!!
Tiêu đề phản hồi không được bỏ trống!!
 (*)
Invalid comment
 (*)
  CAPTCHA Image   Reload Image Captcha not valid