Gasoline & oil transport

    

VNH HCMC có đội xe bồn hiện đại, chuyên nghiệp, đáp ứng tốt các tiêu chuẩn, điều kiện trong vận chuyển xăng dầu.  Đội ngũ lái xe có nhiều năm lái xe kinh nghiệm trong việc vận chuyển xăng dầu, luôn đảm bảo an toàn, hiệu quả.
 

Comment
Comment
Invalid email
Trường này không được bỏ trống!!
Tiêu đề phản hồi không được bỏ trống!!
 (*)
Invalid comment
 (*)
  CAPTCHA Image   Reload Image Captcha not valid